ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567


* กำหนดการลงทะเบียน "ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี" ภาคเรียนที่ 1/2567 **
             
โปรดทราบ!!! นักเรียนที่ต้องเลือก ม.1/2 - 1/12    ม.2/2 - 2/12  และ ม.3/1 - 3/12 เท่านั้น

1. ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีได้ที่ http://sp3.lookupsoft.me

2. กำหนดลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 /2567 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม  2567 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อวิชาเลือกเสรีทั้งหมด  ครูประจำวิชาเลือกเสรี 

5. ขั้นตอนการเลือกวิชาเลือกเสรี : ที่เมนู เลือกกิจกรรม ดยเลือกวิชาเลือกเสรี 2 วิชา วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
    ระวัง !!! ทุกคนต้องเลือก 2 วิชา วันอังคาร 1 วิชา และวันพฤหัสบดี 1 วิชา โดย วิชาต้องไม่ซ้ำกันทั้ง 2 วัน 

          # ม. 3 ให้เลือก วัน อังคาร กับ พฤหัสบดี ค่ะ (เปิดเรียน จะแจ้งปรับตามตารางเรียน)

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกเสรี ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ**