ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม


ระวัง !! *ม.1 เลือกวิชา ม.1   *ม.2 เลือกวิชา ม.2   *ม.3 เลือกวิชา ม.3  

**ม. 3 ให้เลือก วัน อังคาร กับ พฤหัสบดี ด้วยค่ะ (เปิดเรียน จะแจ้งปรับตามตารางเรียน)