ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

ติดต่อครู


สอบถาม แจ้งปัญหา การใช้งาน

ติดต่อ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ

อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 และ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

E-mail : thanat@prakan.ac.th
Id line : nat5356

E-mail : krumarin@prakan.ac.th