ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2564


** กำหนดการลงทะเบียน "ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี" ภาคเรียนที่ 1/2564 **
             
โปรดทราบ!!! นักเรียน   GT1/1 , GT1/2 , MEP1 ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี!!!

1. ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีได้ที่ http://sp3.lookupsoft.me

2. กำหนดลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 /2564 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อวิชาเลือกเสรีทั้งหมด  ครูประจำวิชาเลือกเสรี 

5. ขั้นตอนการเลือกวิชาเลือกเสรี : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถเลือกได้วิชาเลือกเสรี 2 วิชา เรียนวันอังคาร คาบ 7-8 และวันพฤหัสบดี คาบ 7-8
    ระวัง !!! ทุกคนต้องเลือก 2 วิชา วันอังคาร 1 วิชา และวันพฤหัสบดี 1 วิชา โดย วิชาต้องไม่ซ้ำกันทั้ง 2 วัน

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกเสรี ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ**