ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20239
ชื่อกิจกรรม
ประดิด-ประดอย 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สถานที่
531
รายละเอียด
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลความหมาย เทคนิค การประดิดประดอยชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ จากความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงาน ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ ของชำร่วย เพื่อใช้ในวาระเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ได้ นักเรียนสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ