ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ว20223
ชื่อกิจกรรม
เคมีเบื้องต้น (B)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูมลนิทรา น้อยเสวก
สถานที่
627
รายละเอียด
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยววิชาเคมีและจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเคมีได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ