ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ค20201
ชื่อกิจกรรม
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (A)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวาสนา ชัยสกุลไพศาล
สถานที่
525
รายละเอียด
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ