ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
พ20205
ชื่อกิจกรรม
ฟุตซอล 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย , ครูกิตติพงศ์ มาศเหมาะ
สถานที่
สนามฟุตซอล
รายละเอียด
กีฬาฟุตซอลถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของนักเรียน รายวิชานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตซอล นักเรียนจะได้เล่นกันด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งคนที่มีความสามารถยังต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไปได้ในอนาคต
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35) วันพฤหัสบดี (35)

กลับ