ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ว20223
ชื่อกิจกรรม
เคมีเบื้องต้น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกนกพร สุภนาม , ครูมลนิทรา น้อยเสวก
สถานที่
625 , 627
รายละเอียด
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยววิชาเคมีและจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเคมีได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 80
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (80) วันพฤหัสบดี (80)

กลับ