ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20221
ชื่อกิจกรรม
ปฏิบัติอังกะลุง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธนัท วัฒนาวณิช
สถานที่
549
รายละเอียด
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับอังกะลุง ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ประเภท ส่วนประกอบ และวิธีการดูแลรักษา ฝึกฝนทักษะและหลักการปฏิบัติอังกะลุง จนสามารถบรรเลงเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (15) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ