ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20229
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์สากล
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวชลดา สุขทอง
สถานที่
534
รายละเอียด
การแสดงที่มีพื้นฐาน การเต้นรำสมัยใหม่ หรือการเต้นที่มีแบบฉบับมายาวนาน โดยมีการศึกษาและถ่ายทอดจนทุกคนรู้จักกันทั่วไปและปฏิบัติได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (22) วันพฤหัสบดี (27)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 22 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 47176 เด็กหญิงรุ่งทิวา ทิพฤาตรี ม.2/11 17 พ.ค. 2565
2. 46924 เด็กชายธีรภัทร เชิญนิยม ม.2/6 17 พ.ค. 2565
3. 46928 เด็กชายพีรพัฒน์ ทองดี ม.2/6 17 พ.ค. 2565
4. 46697 เด็กชายกรวีร์ แซ่ตั้ง ม.2/1 17 พ.ค. 2565
5. 46937 เด็กหญิงเกตน์สิรี แย้มเจริญ ม.2/6 17 พ.ค. 2565
6. 47158 เด็กหญิงกัญยารัตน์ บุญนอก ม.2/11 17 พ.ค. 2565
7. 46832 เด็กชายต้น ไม่ปรากฎนามสกุล ม.2/4 17 พ.ค. 2565
8. 47040 เด็กหญิงพรรณภัทร นามปาน ม.2/8 17 พ.ค. 2565
9. 46934 เด็กหญิงกวินตรา สุวรรณวงษ์ ม.2/6 17 พ.ค. 2565
10. 47160 เด็กหญิงณภัสสร สุขจันทร์ ม.2/11 17 พ.ค. 2565
11. 46932 เด็กชายอัษฎาวุธ ดาวังปา ม.2/6 17 พ.ค. 2565
12. 47037 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีหา ม.2/8 17 พ.ค. 2565
13. 46878 เด็กชายนราธิป บุญรอด ม.2/5 17 พ.ค. 2565
14. 46913 เด็กหญิงวรินทร อ้วนซิน ม.2/5 17 พ.ค. 2565
15. 47143 เด็กหญิงชัญญานุช พุฒซ้อน ม.2/11 17 พ.ค. 2565
16. 46922 เด็กชายธนดณ อินทวิเศษ ม.2/6 17 พ.ค. 2565
17. 46930 เด็กชายวีรวัชร์ ใหม่อ่อง ม.2/6 17 พ.ค. 2565
18. 47087 เด็กหญิงวรรณา คมขำ ม.2/9 17 พ.ค. 2565
19. 46740 เด็กหญิงอินทิมา แทนบุญ ม.2/1 17 พ.ค. 2565
20. 47104 เด็กชายรัตนบัลลังก์ แสงทอง ม.2/10 18 พ.ค. 2565
21. 47171 เด็กหญิงพรรณวดี ถาวรชีพ ม.2/11 20 พ.ค. 2565
22. 46953 เด็กหญิงมนัสนันท์ ประเสริฐสังข์ ม.2/6 23 พ.ค. 2565