ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20225
ชื่อกิจกรรม
การประดิษฐ์ของชำร่วย 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สถานที่
533
รายละเอียด
การประดิษฐ์ของชำร่วย ผู้เรียนจะมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด เมื่อประดิษฐ์ได้เรียบร้อยสวยงาม สามารถนำไปให้ผู้ใหญ่ และจำหน่ายได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ