ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20223
ชื่อกิจกรรม
รำวงมาตรฐาน 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม
สถานที่
541
รายละเอียด
รำวงมาตรฐานเป็นการฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถนำทักษะการรำไปใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้แสดงในงานต่าง ๆ รวมไปถึงการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (24) วันพฤหัสบดี (25)

กลับ